İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Yasal mevzuat ve diğer şartlar çerçevesinde; her türlü risk, olay, kaza ihtimallerini kontrol altında tutarak; minimuma indirmek;

Müşteri ve personellerimizi üretim ve ürün güvenliği konusunda bilinçlendirmek,

OHSAS sisteminin sürekli gelişimini sağlamaktır.