Tanklardan Kara Tankerlerine Yükleme

Mevcut 9 adet Terminal Tanklarından, 5 adet dolum kolu ile, günde 1000 ton yükleme yapılabilmektedir.